Start Rekrutacja uczniów 2017/2018

REKRUTACJA UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Szanowni Rodzice!

Do klasy I szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców do szkoły.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do takiej szkoły, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal będzie dysponowała wolnymi miejscami.

Rekrutacja odbędzie się w formie papierowej.

Wniosek należy pobrać i złożyć w danej szkole.

W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr XXXVI/246/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów, zamieszkałych poza obwodem szkoły, do klas pierwszych szkoły podstawowej dla których organem prowadzącym jest Gmina Kwidzyn.

1) Uchwała Nr XXXVI/246/17  Rady Gminy Kwidzyn z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów i dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów, zamieszkałych poza obwodem szkoły, do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kwidzyn. Pobierz

2) Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/246/17  z dnia 30 marca 2017r. Pobierz

3) Zarządzenie Nr 37/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 3 kwietnia 2017r.- w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów,  na rok szkolny 2017/2018 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kwidzyn. Pobierz

4) Załącznik do zarządzenia Nr 37/17 z dnia 3 kwietnia 2017r. Pobierz

Dokumenty do pobrania:

1) Zgłoszenie dziecka do Szkoły Podstawowej w Korzeniewie na rok szkolny 2017/2018

2) Wniosek o przyjęcie do klasy I

3) Wniosek o przyjęcie do pozostałych klas

4) Oświadczenie o uczęszczaniu kandydata do placówki oświatowej na terenie Gminy Kwidzyn

5) Oświadczenie o rozpoczęciu lub kontynuacji edukacji przedszkolnej rodzeństwa na terenie Gminy Kwidzyn

6) Oświadczenie

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Sonda
Twój ulubiony przedmiot
 
Szukaj
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 50 gości