Start Rekrutacja uczniów 2018/2019

REKRUTACJA UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Szanowni Rodzice!

Do klasy I szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców do szkoły.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do takiej szkoły, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal będzie dysponowała wolnymi miejscami.

Rekrutacja odbędzie się w formie papierowej.

Wniosek należy pobrać i złożyć w danej szkole.

W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone   w Zarządzeniu Nr. 13/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dna 18 stycznia 2018 roku w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych szkół podstawowych przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kwidzyn oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia  spełnienia tych kryteriów , a także liczbę punktów  możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

1) Zarządzenie nr 13/18 Pobierz

2) Załącznik  do  Zarządzenia Nr. 13/18   Wójta Gminy Kwidzyn Pobierz i załącznik nr 2 Pobierz

3) Zarządzenie Nr 12/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 18 stycznia 2018r.- w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów,  na rok szkolny 2018/2019 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kwidzyn. Pobierz

4) Załącznik do zarządzenia Nr 12/18 z dnia. 18 stycznia 2018r Pobierz

Dokumenty do pobrania:

1) Zgłoszenie dziecka do Szkoły Podstawowej w Korzeniewie na rok szkolny 2018/2019

2) Wniosek o przyjęcie dziecka 6-letniego do Szkoły Podstawowej w Korzeniewie

3) Wniosek o przyjęcie do klasy I

4) Wniosek o przyjęcie do pozostałych klas

5) Oświadczenie o uczęszczaniu kandydata do placówki oświatowej na terenie Gminy Kwidzyn

6) Oświadczenie o rozpoczęciu lub kontynuacji edukacji przedszkolnej rodzeństwa na terenie Gminy Kwidzyn

7) Oświadczenie

8) Zarządzenie Nr 6/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Korzeniewie

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Sonda
Twój ulubiony przedmiot
 
Szukaj
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 24 gości