Czyste powietrze wokół nas – program edukacji antytytoniowej

13 czerwca 2019 roku klasa I zakończyła realizację ogólnopolskiego programu antytytoniowego „ Czyste powietrze wokół nas”. Odbyło się 5 zajęć. Uczniowie  poznali różne rodzaje dymów oraz przyczyny ich powstawania. Zwiększyli swoją wiedzę na temat szkodliwości palenia papierosów. Zachęcali palących rodziców do zerwania z nałogiem. Dodatkowo podczas festynu rodzinnego rozdawane były ulotki antytytoniowe. Na zakończenie zajęć uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz balony.

Opracowała :Anna Ronowska.