KAPSUŁA CZASU KLASY V

Uczniowie klasy V zakończyli  udział w projekcie  p.n. ”Kapsuła czasu”.

Prace nad projektem trwały od września i obejmowały 3 etapy.

Pierwszym z nich były zajęcia poświęcone przyszłości, tego jak widzimy siebie za kilka lat. Zadaniem uczniów było napisanie listów do siebie w przyszłości. W międzyczasie chętni uczniowie oraz rodzice włączyli się w przygotowanie tablicy wskazującej miejsce zakopania kapsuły.

Etap drugi obejmował zabezpieczenie i zamknięcie listów oraz pamiątek w pudle i zakopanie ich w wyznaczonym miejscu. Wspólnie ustalono, iż „Kapsuła czasu” zostanie wykopana na zakończenie edukacji w szkole podstawowej, czyli w maju 2025r. Nastoletni ósmoklasiści odczytają  wówczas swoje  listy sprzed lat i zweryfikują wizję siebie i plany na przyszłość, które snuli dawniej.

Trzecim  etapem było przeprowadzenie wywiadu z rodzicami. Zadaniem uczniów było poznanie marzeń rodziców z czasów, kiedy byli w ich wieku. Dzieci miały dowiedzieć się w jakim stopniu plany ich rodziców -  piątoklasistów spełniły się w przyszłości.

Na ostatni etap - podsumowanie musimy poczekać prawie 4 lata…

Celem projektu jest  nie tylko zachowanie w pamięci chwil spędzonych w murach Szkoły Podstawowej w Korzeniewie. Każdy odkopany po latach list będzie cenną pamiątką, która przyniesie uśmiech, zaskoczenie a być może wzruszenie. Zadania zapewniły również uczniom większą integrację, wzajemne poznanie siebie, a także swoich rodziców.

Koordynator projektu: Joanna Roszkowska - Chatys