Osiągnięcia

Najlepsi uczniowie Szkoły Podstawowej w Korzeniewie w I półroczu roku szkolnego 2020/2021