UROCZYSTOŚĆ PASOWANIA NA UCZNIA

Uczniowie klasy I zostali przyjęci do społeczności szkolnej. To ważne wydarzenie miało miejsce  15 października 2021 roku w obecności zaproszonych gości i rodziców. Dzieci przygotowały wiersze, piosenki, prace plastyczne i pląsy, złożyły ślubowanie i zostały przyjęte przez Panią Dyrektor do grona uczniów Szkoły Podstawowej w Korzeniewie. Na zakończenie uroczystości pierwszoklasiści otrzymali dyplomy i upominki, a rodzice przygotowali im słodki poczęstunek. To był wzruszający i niezapomniany dzień.
Oprac. A. Ronowska

 

UROCZYSTOŚĆ PASOWANIA NA UCZNIA