Start Rekrutacja uczniów 2019/2020

REKRUTACJA UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia w  roku szkolnym 2019/2020 do klasy I znajduje się w sekretariacie szkoły.

 

 

Szanowni Rodzice!

Do klasy I szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców do szkoły.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do takiej szkoły, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal będzie dysponowała wolnymi miejscami.

Rekrutacja odbędzie się w formie papierowej.

Wniosek należy pobrać i złożyć w danej szkole.

W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone w Zarządzeniu Nr. 15/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dna 14 stycznia 2019 roku w sprawie podania kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych szkól podstawowych, przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kwidzyn oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

1) Zarządzenie nr 15/19 Pobierz

2) Załącznik  do  Zarządzenia Nr. 15/19   Wójta Gminy Kwidzyn Pobierz i załącznik nr 2 Pobierz

3) Zarządzenie Nr 14/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 14 stycznia 2019 r.- w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę Kwidzyn. Pobierz

4) Załącznik do zarządzenia Nr 14/19 z dnia. 14 stycznia 2019 r. Pobierz

Dokumenty do pobrania:

1) Karta zgłoszenia dziecka do klasy I

2) Wniosek o przyjęcie dziecka 6-letniego do Szkoły Podstawowej w Korzeniewie

3) Wniosek o przyjęcie do klasy I

4) Wniosek o przyjęcie do pozostałych klas

5) Oświadczenie o uczęszczaniu kandydata do placówki oświatowej na terenie Gminy Kwidzyn

6) Oświadczenie o rozpoczęciu lub kontynuacji edukacji przedszkolnej rodzeństwa na terenie Gminy Kwidzyn

7) Oświadczenie

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Sonda
Twój ulubiony przedmiot
 
Szukaj
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 12 gości