Start „ Zdrowie jest najważniejsze!”- program profilaktyczny z zakresu zdrowia dla klas I-III zakończony.

„ Zdrowie jest najważniejsze!”- program profilaktyczny z zakresu zdrowia dla klas I-III zakończony.

Klasy  I - III realizowały od 15 X 2020r. do 15 XII 2020r. program edukacji zdrowotnej „ Zdrowie jest najważniejsze !” w ramach Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2020. Celem głównym  programu było wdrażanie uczniów do prowadzenia zdrowego stylu życia i dbania o swoje bezpieczeństwo. Przewidziane treści programowe umożliwiły dzieciom poszerzenie wiadomości i umiejętności, pobudzały do myślenia  i poszukiwania, a przede wszystkim motywowały do działania. Tematy zajęć ukierunkowane były na profilaktykę zdrowia, przestrzeganie zaleceń MEN, GIS i MZ w związku z koronawirusem, kształtowanie właściwej postawy ciała, racjonalne odżywianie, przestrzeganie zasad higieny osobistej, pierwszą pomoc, jak również zapoznanie dzieci z rodzajami uzależnień i konsekwencjami stosowania różnych używek. W ramach realizacji programu odbyły się konkursy plastyczne, quiz z wiedzy, spotkania z pielęgniarką szkolną, pedagogiem szkolnym, dietetyczką i psychologiem oraz warsztaty z ratownikiem medycznym. Uczniowie brali udział w 1  marszobiegu. Wykonały albumy zachęcające do aktywności ruchowej na świeżym powietrzu, które zostały przekazane do biblioteki szkolnej. Za udział w konkursach  dzieci otrzymały nagrody. Program był realizowany w poszczególnych klasach pod kierunkiem nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej w kl. I – Renaty Bednarczyk, w kl. II – Anny Świderskiej, kl. III – Anny Ronowskiej.

Opracowała: A. Ronowska

 

 

 

 

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Sonda
Twój ulubiony przedmiot
 
Szukaj
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości