Start Rekrutacja uczniów 2024/2025

REKRUTACJA UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 

 

Szanowni Rodzice!

Do klasy I szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców do szkoły.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do takiej szkoły, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal będzie dysponowała wolnymi miejscami.

Rekrutacja odbędzie się w formie papierowej.

Wniosek należy pobrać i złożyć w danej szkole.

W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone w Zarządzeniu Nr 9/24 Wójta Gminy Kwidzyn z dna 11 stycznia 2024 roku w sprawie podania kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych szkól podstawowych, przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kwidzyn oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

1) Zarządzenie nr 9/24 Pobierz

2) Zarządzenie Nr 10/24 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 11 stycznia 2024 r. - w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę Kwidzyn. Pobierz

 

 

Dokumenty do pobrania:

1) Karta zgłoszenia dziecka do klasy I

2) Karta zgłoszenia dziecka do pozostałych klas

3) Wniosek o przyjęcie dziecka 6-letniego do Szkoły Podstawowej w Korzeniewie

4) Wniosek o przyjęcie do klasy I

5) Wniosek o przyjęcie do pozostałych klas

6) Oświadczenie o uczęszczaniu kandydata do placówki oświatowej na terenie Gminy Kwidzyn

7) Oświadczenie o rozpoczęciu lub kontynuacji edukacji przedszkolnej rodzeństwa na terenie Gminy Kwidzyn

8) Oświadczenie

9) Oświadczenie woli

Lista kandydatów przyjętych / nieprzyjętych

w wyniku postępowania uzupełniającego do klasy pierwszej

Szkoły Podstawowej w Korzeniewie

na rok szkolny 2021//2022

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Sonda
Twój ulubiony przedmiot
 
Szukaj
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości