Start Aktywna tablica Scenariusze zajęć Scenariusz zajęć z edukacji wczesnoszkolnej

Scenariusz zajęć z edukacji wczesnoszkolnej

Klasa: I                                                                                                                                                             Data: 15.04.2015r.

Nauczyciel prowadzący :  Renata Bednarczyk

Temat bloku: W królestwie słów

Temat dnia: To i owo. Sprawdź, czy potrafisz.

Zapis w dzienniku - edukacja muzyczna: Poznajemy skrzypce i klucz wiolinowy.

 

 

Cele -uczeń:

– wie, jak wyglądają skrzypce, rozpoznaje ich brzmienie i odróżnia je od innych instrumentów,

– wykonuje ćwiczenie rytmiczne

– powtarza za nauczycielem rytm, ilustrując go ruchem,

– określa nastrój wysłuchanej muzyki,

– wypowiada własny sąd o wysłuchanej muzyce,

– rozpoznaje dźwięki instrumentów: fortepianu, akordeonu, fletu, skrzypiec.

Metody: oglądowe, słowne, praktycznego działania.

Formy: indywidualna, grupowa, zbiorowa

Środki dydaktyczne: ilustracja przedstawiająca skrzypce, ilustracja przedstawiająca klucz wiolinowy, bębenek, karta muzyczna nr 20. Oto ja, zasoby internetu, magnetofon,

 

Przebieg zajęć

1. Piosenka na przywitanie.

Nauczyciel rytmicznie wypowiada: Dzień dobry dzieci, a dzieci odpowiadają: Dzień dobry pani. Następnie dzieci śpiewają piosenkę Wiosenne porządki.

2. Jaki to instrument? – ćwiczenie słuchu.

Nauczyciel prezentuje nagrania różnych instrumentów. https://www.youtube.com/watch?v=6y0LGu724lY Podczas słuchania dzieci mówią, jaki słyszą instrument, oraz pokazują, jak się na nim gra. W ostatniej prezentacji nauczyciel przedstawia brzmienie skrzypiec. Jeśli dzieci wiedzą, co to za instrument, mówią i pokazują, jak się na nim gra. Jeśli nie znają tego instrumentu, to nauczyciel wyjaśnia, że to skrzypce.

3. Prezentacja skrzypiec.

Dzieci oglądają ilustrację przedstawiającą skrzypce korzystając z zasobów internetu. Nauczyciel opisuje ich budowę oraz sposób wydobywania dźwięku. http://abc.tvp.pl/18663597/skrzypce, a następnie prezentuje dzieciom nagranie utworu granego na skrzypcach. https://www.youtube.com/watch?v=u8EFZCQIkSM Uczniowie określają nastrój wysłuchanego utworu.

4. Ćwiczenie rytmiczne.

Nauczyciel wybija na bębenku dowolny rytm. Dzieci powtarzają go na zasadzie echa.

5. Wprowadzenie klucza wiolinowego.

Nauczyciel mówi: Wiecie, że na każdym instrumencie można zagrać melodię. Żeby muzyk mógł odczytać melodię, ktoś musi ją wcześniej zapisać. Żeby otworzyć melodię, trzeba mieć do niej klucz. Nazwa klucza wzięła się właśnie od włoskiej nazwy skrzypiec – to klucz wiolinowy. Otwiera on melodię, którą słyszymy, gramy lub śpiewamy. Klucz wiolinowy nazywany jest również kluczem skrzypcowym. Popatrzcie, jak on wygląda. Nauczyciel pokazuje dzieciom ilustrację przedstawiającą klucz wiolinowy. Dzieci kolejno podchodzą do ilustracji i palcami rysują po śladach klucz wiolinowy.

6. Wykonywanie zadań na karcie pracy (karta pracy nr 20).

7. Podsumowanie zajęć.

Nauczyciel ustawia krzesła w kole (tyłem do siebie) o jedno mniej niż liczba uczestników zabawy. Dzieci poruszają się po obwodzie koła. Podczas przerwy w odtwarzaniu muzyki dzieci siadają na najbliższym krześle. Osoba, dla której zabraknie miejsca, odpowiada na pytanie nauczyciela, np.: Jakiego koloru są skrzypce? Czym się gra na skrzypcach? Ile strun mają skrzypce? Jak się nazywa klucz otwierający drzwi do melodii? Skąd pochodzą skrzypce?

 

Scenariusz powstał na podstawie scenariusza, zawartego w przewodniku metodycznym OTO JA.  Autor:  Magdalena Ziółkowska, wydawnictwo MAC

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Sonda
Twój ulubiony przedmiot
 
Szukaj
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 33 gości