Start 232 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

232 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Dnia  3 maja 1791 roku na Zamku Królewskim w Warszawie uchwalono Konstytucję 3 Maja.  Jej twórcą byli miedzy innymi  król Stanisław August Poniatowski, Hugo Kołłątaj, Stanisław Staszic oraz Ignacy Potocki. Była ona pierwszą konstytucją w Europie i drugą na świecie. Miała ona regulować ustrój prawny państwa. Została zaprojektowana w celu zlikwidowania obecnych od dawna wad systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów i jej złotej wolności. Konstytucja wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa. W ten sposób łagodząc najgorsze nadużycia pańszczyzny. Konstytucja zniosła zgubne instytucje, takie jak liberum veto. Przed przyjęciem Konstytucji pozostawiało ono sejm na łasce każdego posła -  jeśli zechciał (z własnej inicjatywy lub przekupiony przez zagraniczne siły czy magnatów)  mógł unieważnić wszystkie podjęte przez sejm uchwały.

Dnia 24.04.2023 r., aby upamiętnić ten doniosły fakt w historii Polski uczniowie klasy IV pod opieką wychowawcy Sabiny Bonkowskiej przygotowali apel o patriotycznej wymowie.  Apel rozpoczął się recytacją wiersza A. Słonimskiego „Polska”. Wszyscy uczniowie szkoły wraz z gronem pedagogicznym odśpiewali hymn państwowy. Czwartoklasiści w montażu słowno – muzycznym oraz w inscenizacji zaprezentowali krótką historię Konstytucji 3 Maja. Zachęcili do refleksji nad tym, czym jest WOLNOŚĆ, PATRIOTYZM, OJCZYZNA dla każdego z nas.

Dziękujemy całej społeczności szkolnej za wspólną celebrację tego święta.

Opracowała: Sabina Bonkowska

 

 

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Sonda
Twój ulubiony przedmiot
 
Szukaj
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 25 gości