Start Aktywna tablica Scenariusze zajęć SCENARIUSZ ZAJĘĆ DLA KLASY II EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ Anna Świderska

SCENARIUSZ ZAJĘĆ DLA KLASY II EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ Anna Świderska

DATA: 23.05.2018r

BLOK TEMATYCZNY-WŚRÓD OWADÓW

TEMAT DNIA- W leśnej pasiece. Pszczoły

EDUKACJA PRZYRODNICZA Rozmowa o znaczeniu pszczół dla przyrody inspirowana tekstem W leśnej pasiece. (edukacje: polonistyczna, przyrodnicza) – Czytanie tekstu i rozmowa na jego temat. 1.3c – Poznanie powiedzeń o pszczołach. 1.1a – Poznanie budowy pszczoły. 6.8 – Rozmowa o tym, dlaczego owady żądlą i jak się wtedy zachować.

Cele zajęć:

-czytanie powiedzeń o pszczołach,

-poznanie życia pszczół, hierarchii rodziny,

-poznanie budowy pszczoły,

-poznanie zasad postępowania w przypadku, gdy użądli pszczoła

Uczeń: zna powiedzenia o pszczołach, budowę pszczoły, czyta instrukcję i wykonuje zadanie w grupie, wie jak postępować , gdy zostanie użądlony.

Metody- podająco - informujące (pogadanka, film, opowiadanie, pokaz),- poszukująco – problemowe,- działań praktycznych (metoda zajęć praktycznych),- ekspresyjne

FORMY PRACY:- indywidualna,- zbiorowa,- grupowa

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
Film na YouTube ,,Skomplikowane życie pszczół – opowiada pszczelarz Bogusław Lewek” , słoiki z miodem rzepakowym, wielokwiatowym, lipowym, tablice demonstracyjne pasieka, budowa pszczoły, arkusze papieru pakowego, koperty z instrukcją.

 

Przebieg zajęć

1. Nauczyciel demonstruje tajemnicze słoiki ( miód rzepakowy, wielokwiatowy, lipowy). Uczniowie  opisują kolor, zapach i smak. Każde dziecko zapisuje na kartce odpowiedź na pytanie: Co to jest?. Następnie odpowiadają na pytanie: Gdzie powstaje miód?

2. Oglądanie filmu na YouTube: ,,Skomplikowane życie pszczół – opowiada pszczelarz Bogusław Lewek”. https://www.google.pl/search?ei=Qf4KW9OLJs_SwALHrbiICQ&q=Zycie+pszczół+yotub&oqzczół Rozmowa na temat życia pszczół opowiedzianego w filmie

3. Odczytywanie przysłów, w których występują pszczoły wyświetlonych na tablicy multimedialnej

Pracowity jak pszczoła

Jakie pszczoły, taki miód." Przysłowie chińskie.
"Jedni pracują jak pszczoły, drudzy wybierają miód." Tadeusz Gicgier
"Jeśli pszczoła w styczniu z ula wylatuje, rzadko pomyślny rok nam obiecuje." Przysłowie polskie.

 


"Jeśli w kwietniu pszczoły latają, to długie chłody się zapowiadają." Przysłowie polskie.https://www.portalpszczelarski.pl/artykul/276/pszczoly_w_przyslowiach_i_cytatach.html

1. Nauczyciel przy pomocy tablic demonstracyjnych omawia budowę pszczoły.

2. Uczniowie otrzymują arkusze szarego papieru i wykonują prace w grupach według instrukcji znajdującej się w kopertach, -Narysujcie na kartkach z bloku pszczołę zgodnie z instrukcją: 1. Narysujcie głowę pszczoły. 2. Narysujcie czułki na głowie. 3. Narysujcie tułów. 4. Narysujcie odwłok. Pamiętajcie o kolorach. 5. Narysujcie odnóża pszczoły. Zaznaczcie na dwóch z nich koszyczki do zbierania pyłku. 6. Narysujcie skrzydła tak, aby był widoczny odwłok. Użyjcie odpowiedniego koloru. A teraz podpiszcie wszystkie narysowane części ciała pszczoły.

3. Oglądanie zdjęcia przedstawiającego pszczołę. Zwrócenie uwagi na wygląd żądła. • Odpowiedzi dzieci na pytania: Kiedy widoczne jest żądło pszczoły? W jakich sytuacjach żądli pszczoła? Czy kiedyś zostałyście użądlone przez pszczołę? W jakiej sytuacji? Jak się wtedy zachowałyście? Co należy zrobić, gdy użądli nas pszczoła?

4. Na koniec dokonują samooceny- na kartkach podkreślają wybrane zdanie. Podczas dzisiejszych zajęć: Byłem/byłam pracowity/pracowita jak pszczoła.  Pracowałem/pracowałam średnio, byłem/byłam leniwy/leniwa.

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Sonda
Twój ulubiony przedmiot
 
Szukaj
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 31 gości