Start Aktywna tablica Scenariusze zajęć Scenariusz zajęć z edukacji przyrodniczej – klasa III

Scenariusz zajęć z edukacji przyrodniczej – klasa III

Data: 18. 05.18r.                                                             Nauczyciel prowadzący: Anna Ronowska

Blok tematyczny: Kolorowy maj.                                       Temat dnia: Gady.

Temat zajęć: Poznanie charakterystycznych cech gadów.

Cel główny: Poznanie  charakterystycznych cech gadów.

 

Cele operacyjne: - uczeń zna charakterystyczne cechy gadów;

- wymienia gatunki gadów żyjących w Polsce;

- wie dlaczego gady są pożyteczne;

- uzasadnia swoje wypowiedzi odpowiednimi przykładami;

- potrafi wskazać różnice między gadami i płazami;

- potrafi czytać ze zrozumieniem;

Forma pracy :zbiorowa, indywidualna

Metody: oglądowe, słowne, pracy z tekstem,drama, praktycznego działania.

Środki dydaktyczne: tablica demonstracyjna nr 25 – Gady- MAC, zdjęcia zwierząt, laptop – zasoby You Tube’a, podręczniki, ćwiczenia.

Tok zajęć: I. Część wstępna.

1.Wprowadzenie do tematu- ćwiczenia dramowe. Dzieci losują kartki z nazwami gadów i płazów  i odgrywają za pomocą ruchu, mimiki, głosu wylosowane zwierzęta, pozostali uczniowie odgadują nazwy zwierząt.

2.Zapisywanie nazw zwierząt na tablicy. Uczniowie wypowiadają się na ich temat. Nauczyciel podaje jako podsumowanie zadań temat zajęć.

II.Część główna.

3.Tablica demonstracyjna nr 25- „Gady”- MAC.  Oglądanie zdjęć zwierząt i czytanie ich nazw.

4. Poznanie charakterystycznych cech gadów. Dzieci czytają tekst „Gady”- podręcznik „Nasza szkoła”,cz.4(H)s.29 MEN

Swobodne wypowiedzi dzieci na temat cech charakterystycznych gadów - ich wyglądu, sposobu poruszania się, warunków życia .

5. Oglądanie  filmu o gadach : Gady „ Gadzie uroki” - You Tube. www.google.com/search?q=gady+you+tube

Poznanie przedstawicieli gadów żyjących w Polsce.

6. Nauczyciel rysuje na tablicy koła z nazwami grup zwierząt- PLAZY, GADY. Dzieci wpisują w nie ich nazwy  oraz wskazują różnice  między płazami i gadami.

7. Wykonanie zadań w ćwiczeniach „ Moje ćwiczenia” cz. 4 (H),s.18-20. ( MAC Edukacja/ JUKA). Ćw.1. Co wiesz o gadach?- sprawdzenie wiedzy o gadach.

Ćw.2. Czytanie notatki o wybranych gadach – jaszczurka zielona i gniewosz plamisty. Oglądanie ich zdjęć. Zapisanie trzech różnic między płazami i gadami.

III.Część końcowa.

6. Ciekawostki o gadach na świecie-  krokodyl różańcowy, „ Minileon”- najmniejszy kameleon na świecie.

7. Zadanie pracy domowej – Ćw.3, s.19 – uzupełnij tabelę nazwami gadów żyjących w Polsce. Skorzystaj z wiadomości w internecie.

8.Zakończenie zajęć.

( Scenariusz częściowo napisany na podstawie „Poradnika metodycznego dla nauczyciela kl.III- część 9, MAC Edukacja/ JUKA Wydawnictwo )

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Sonda
Twój ulubiony przedmiot
 
Szukaj
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 44 gości