Start

Zdalne zajęcia polonistyczno-plastyczne w klasie IV

Uczniowie klasy IV doskonalili  różnorodne  zdolności w czasie zdalnych zajęć polonistycznych. Najpierw stworzyli przepiękne dzieła plastyczne, a potem je opisywali. Mieli okazję  zaprezentować swoje  kompetencje interdyscyplinarne.

Gratuluję kreatywności w działaniu. Zapraszam na wernisaż wystawy prac plastycznych.

Halina Rybarczyk

 

 

Więcej…

 

„Razem na Święta”

W grudniu 2020 r. chętni uczniowie  Szkoły Podstawowej w Korzeniewie pod nadzorem  pań wychowawczyń świetlicy Marzeny Smolińskiej  i Jolanty Zbyszyńskiej wykonywali w świetlicy szkolnej oraz w domu  kartki z życzeniami świątecznymi dla najbliższych,  samotnych i  sąsiadów. Wykonywanie kartek było włączeniem się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej „Razem na Święta”.  Celem akcji było zarówno zachęcenie uczniów do niesienia pomocy innym, jak również budowanie wspólnot międzypokoleniowych.

Serdecznie dziękujemy uczniom i ich rodzicom za zaangażowanie i chęć niesienia pomocy w tak trudnym okresie pandemii.

 

Opracowały: Jolanta Zbyszyńska

Marzena Smolińska

 

Więcej…

 

POMORSKA LIGA ZADANIOWA - ZDOLNI Z POMORZA

Nasi uczniowie w tym roku szkolnym przystąpili do wojewódzkiego konkursu dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej województwa pomorskiego w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”.

Przedstawiamy wyniki II etapu:

Lista laureatów i finalistów etapu powiatowego

Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza

Laureatka

Maria Szymańska z kl. VIII- I miejsce w powiecie kwidzyńskim

Nauczyciele przygotowujący uczennicę z zakresu przedmiotów rozwijających kompetencje społeczne- P. Anna Hals, P. Halina Rybarczyk.

Finaliści

1. Filip Smoliński z kl. VIII-biologia-I miejsce w powiecie kwidzyńskim

2. Rosalie Plichta z kl. VII-biologia- II miejsce w powiecie kwidzyńskim

Nauczyciel przygotowujący uczniów z biologii-P. Eliza Borecka-Sobczak.

 

Zakwalifikowani do etapu wojewódzkiego:

Filip Smoliński-biologia

Maria Szymańska-przedmioty rozwijające kompetencje społeczne

Gratulujemy i życzymy sukcesów w zmaganiach na etapie wojewódzkim!

Oprac.H.Rybarczyk

 

Sukcesy w Ogólnopolskim Konkursie Językowym PINGWIN

Chcielibyśmy poinformować o sukcesach naszych uczniów, którzy brali udział  w Ogólnopolskim Konkursie Językowym PINGWIN.  Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, wśród zwycięzców mamy trzech laureatów oraz dwa wyróznienia.

Język angielski - kl. 4

Justyna Browalska - Dyplom laureata, zdobyła  miejsce 3 na 336 uczestników

Język angielski - kl. 6

Jakub Olszewski - Dyplom laureata, zdobył miejsce 3 na 574 uczestników

Przemysław Ocicki - Dyplom uznania, zdobył  miejsce 13 na 574 uczestników

Julia Sandecka -  15 Dyplom uznania, zdobyła miejsce 15 na 574 uczestników

Język angielski - kl. 7

Rosalie Plichta - Dyplom laureata, zdobyła  miejsce 5 na 465 uczestników

Kinga Brodowska - Dyplom wyróżnienia, zdobyła  miejsce 7  na 465 uczestników

Język angielski - kl. 8

Maria Szymańska - Dyplom wyróżnienia, zdobyła  miejsce 7 na 351 uczestników

Dominika Szawardak -  Dyplom uznania, miejsce 17 na 351 uczestników

Filip Smoliński - Dyplom uznania, zdobył miejsce 43 na 351 uczestników

 

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom osiągniętych wyników i zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnych konkursach.

Koordynatorzy konkursu: Anna Szumlak oraz Natalia Kędziora

 

Organizacja nauki w szkołach i placówkach po feriach

Od poniedziałku, 18 stycznia br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych, a także uczniowie szkół specjalnych wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym. Nadal będzie można realizować praktyczną naukę zawodu w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe.
Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego nadal będą się uczyć zdalnie, poza wyjątkami dotyczącymi kształcenia zawodowego.
Na podstawie:
Organizacja nauki w szkołach i placówkach po feriach - Ministerstwo Edukacji i Nauki - Portal Gov.pl (www.gov.pl)


Informacje Dyrektora Szkoły Podstawowej w Korzeniewie

W związku z panującą sytuacją zobowiązującą do ścisłego przestrzegania „Wytycznych MEiN, MZ i GIS” informuję o zakazie wstępu do szkoły Rodziców/Opiekunów. Proszę o przestrzeganie obowiązujących zasad.
Informuję, że od 18 stycznia 2021 r. autobusy będą kursowały według wcześniej ustalonego harmonogramu.
Zajęcia w świetlicy prowadzone będą również  według wcześniejszego planu.


Alina Urbańska

 

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych

Od poniedziałku, 18 stycznia br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych, a także uczniowie szkół specjalnych wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym. Nadal będzie można realizować praktyczną naukę zawodu w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe.

Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego nadal będą się uczyć zdalnie, poza wyjątkami dotyczącymi kształcenia zawodowego.

Na podstawie:

Organizacja nauki w szkołach i placówkach po feriach - Ministerstwo Edukacji i Nauki - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Informacje Dyrektora Szkoły Podstawowej w Korzeniewie

1. W związku z panującą sytuacją zobowiązującą do ścisłego przestrzegania „Wytycznych MEiN, MZ i GIS” informuję o zakazie wstępu do szkoły Rodziców/Opiekunów. Proszę o przestrzeganie obowiązujących zasad.

2. Informuję, że od 18 stycznia 2021 r. autobusy będą kursowały według wcześniej ustalonego harmonogramu.

3. Zajęcia w świetlicy prowadzone będą również według wcześniejszego planu.

Alina Urbańska

 

Sukces w ogólnopolskim konkursie świątecznym ,,Baw się bezpiecznie”!

W okresie świątecznym, w ramach konkursu ogólnopolskiego, odbył się konkurs wśród szkół powiatu kwidzyńskiego na temat bezpiecznych zabaw na wsi. Zadaniem uczniów było rozwiązanie testu. Okazało się,  że niektórzy wykazali się niemałą wiedzą na temat zasad bezpiecznego przebywania w  gospodarstwie rolnym.

16 grudnia zostały ogłoszone wyniki konkursu.

Uczeń klasy II, Bartłomiej Bonkowski, zajął II miejsce.

Wyróżnieni zostali:

- uczniowie klasy I : Natalia Dudek, Szymon Wiśniewski,

- uczniowie klasy II: Martyna Wudarczyk, Karolina Włodarczyk,

- uczniowie klasy III: Mateusz Dudek, Amelia Zaworska, Bartosz Brodowski.

Uczniowie otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe.

 

GRATULUJEMY!!!

Oprac. Anna Świderska

 

Ferie

 

 

Program profilaktyczny "Uczę się bezpieczeństwa- bezpieczny w czasie ferii" oraz działania informacyjno-edukacyjne pn. "Bezpieczne ferie" Policji

Zima to czas dla nas szczególny, czas korzystania z atrakcji na śniegu i wypoczynku podczas ferii. Niestety to także okres bardzo trudnych warunków atmosferycznych- wcześniej zapada zmrok, a niska temperatura powietrza oraz niewłaściwa zabawa na śniegu czy lodzie może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia. Chcąc więc uniknąć zimowych zagrożeń, powinniśmy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.

Porady dla dzieci:

- Zawsze informujmy rodziców lub opiekunów gdzie wychodzimy, z kim i kiedy wrócimy.

- Do zjazdów na sankach czy nartach wybieramy górki, które są z dala od ulicy, akwenów wodnych czy rzeki

- Nie wchodzimy na zamarznięte jeziora, rzeki czy inne zbiorniki wodne.

- Nie rzucamy soplami czy bryłami lodu, a bawiąc się śnieżkami zachowajmy ostrożność.

- Nigdy nie oddalamy się z osobami obcymi, ani nie wsiadamy z nimi do samochodu.

- Po zmroku nosimy odblaski, poruszamy się chodnikiem, a w ostateczności lewym poboczem drogi. Przez jezdnię przechodzimy w miejscach oznaczonych lub dobrze widocznych.

 

Kiedy dzieci zostają same w domu- porady dla rodziców:

- Zadbaj, by dziecko pod nieobecność domowników miało zapewnioną opiekę zaufanej osoby.

- Uczulmy dzieci, że podczas nieobecności domowników pod żadnym pozorem nie powinno otwierać drzwi osobie nieznajomej, bez względu na to, za kogo podaje się osoba pukająca /np. policjant, listonosz, hydraulik/

- Zwróć uwagę, by nie podawało nikomu swojego adresu i nie opowiadało o wyposażeniu domu.

- Naucz dziecko, by zawsze dobrze chowało klucze do mieszkania.

- Podczas organizowania kuligów nie doczepiajmy sanek do samochodu lub traktora. Sankami może zarzucić i dziecko wpada pod koła pojazdu lub uderza o drzewo lub inną stałą przeszkodę.

- Rodzice wyposażcie Wasze dzieci w wiedzę dotyczącą znajomości numerów telefonów alarmowych oraz do Waszych miejsc pracy.


Zachęcamy do wykorzystania materiału i dziękujemy za wsparcie.

sierż.sztab. Karolina Warchlewska
Jednoosobowe Stanowisko ds. Profilaktyki Społecznej
Komenda Powiatowa Policji w Kwidzynie

 

„ Zdrowie jest najważniejsze!”- program profilaktyczny z zakresu zdrowia dla klas I-III zakończony.

Klasy  I - III realizowały od 15 X 2020r. do 15 XII 2020r. program edukacji zdrowotnej „ Zdrowie jest najważniejsze !” w ramach Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2020. Celem głównym  programu było wdrażanie uczniów do prowadzenia zdrowego stylu życia i dbania o swoje bezpieczeństwo. Przewidziane treści programowe umożliwiły dzieciom poszerzenie wiadomości i umiejętności, pobudzały do myślenia  i poszukiwania, a przede wszystkim motywowały do działania. Tematy zajęć ukierunkowane były na profilaktykę zdrowia, przestrzeganie zaleceń MEN, GIS i MZ w związku z koronawirusem, kształtowanie właściwej postawy ciała, racjonalne odżywianie, przestrzeganie zasad higieny osobistej, pierwszą pomoc, jak również zapoznanie dzieci z rodzajami uzależnień i konsekwencjami stosowania różnych używek. W ramach realizacji programu odbyły się konkursy plastyczne, quiz z wiedzy, spotkania z pielęgniarką szkolną, pedagogiem szkolnym, dietetyczką i psychologiem oraz warsztaty z ratownikiem medycznym. Uczniowie brali udział w 1  marszobiegu. Wykonały albumy zachęcające do aktywności ruchowej na świeżym powietrzu, które zostały przekazane do biblioteki szkolnej. Za udział w konkursach  dzieci otrzymały nagrody. Program był realizowany w poszczególnych klasach pod kierunkiem nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej w kl. I – Renaty Bednarczyk, w kl. II – Anny Świderskiej, kl. III – Anny Ronowskiej.

Opracowała: A. Ronowska

 

Więcej…

 
Więcej artykułów…
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Sonda
Twój ulubiony przedmiot
 
Szukaj
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 30 gości