Start

Sukcesy młodych poetów

Miło nam poinformować, że Dominik Zieleń z klasy IV  zajął II miejsce w III Powiatowym Konkursie Poetyckim online dla uczniów klas czwartych szkół podstawowych pt. "Wakacje" organizowanym przez Bibliotekę Pedagogiczną w Kwidzynie. Jego kolega z klasy-Kamil Szawardak-zdobył wyróżnienie.
Gratulujemy chłopcom i życzymy wielu sukcesów!
Oprac. H. Rybarczyk

 

Biwakujemy :)

Klasa VIII wraz z wychowawczynią p. Magdaleną Dolatta i opiekunami, p. Marzeną Smolińską i p. Magdaleną Knabe, wyruszyła na ostatnią wspólną przygodę. Wybraliśmy się do Ocypla na trzydniowy biwak. Po dotarciu do ośrodka, pierwszym wyzwaniem było rozkładanie namiotów. Mimo obaw, nie poszło nam aż tak źle. Przygotowaliśmy też kuchnię polową - miejsce nie tylko naszych wspólnych herbatek, kawek i posiłków, ale też miejsce naszych wspólnych rozmów, żartów, śmiechu. Jak na rasowy biwak przystało, wyznaczyliśmy też miejsce na zmywanie naczyń. Przydatną okazała się być klapa od samochodu p. Marzeny. Wieczorem odwiedzili nas państwo Olszewscy, którzy dzięki swojej uprzejmości dowieźli nam m.in. prowiant na grilla.  Atrakcją całego pobytu był spływ kajakowy rzeką Wdą drugiego dnia pobytu. Dla niektórych z nas w formie sportowego wyzwania, dla niektórych chilloutowego spędzenia czasu. Nie jeden kajak zaliczył trzciny, czy nabrał wody. Na pewno większość z nas, jak nie ogarniała, tak nauczyła się skręcać, hamować i radzić sobie z nurtem rzeki. Wieczór po spływie kajakowym spędziliśmy na wspólnym grillowaniu i grach towarzysko - integracyjnych, oczywiście w polowej kuchni. Podczas pobytu nie zabrakło też wspólnych kąpieli w jeziorze. Pogoda i temperatura wody temu sprzyjała, więc za zgodą rodziców skorzystaliśmy z okazji. Niestety czas na biwaku szybko nam minął, ale dostarczył wielu wspaniałych wspomnień.

Oprac. M. Dolatta

Więcej…

 

Dzień Unii Europejskiej

W maju obchodziliśmy, oprócz kilku Świąt Narodowych, również święto wszystkich Europejczyków!

To Dzień Europy obchodzony w rocznicę ustanowienia Planu Schumana. Wydarzenie to miało miejsce 9 maja 1950 roku. Na pamiątkę tego historycznego dnia we wszystkich krajach członkowskich odbywają się uroczystości rocznicowe, mające charakter informacyjno-edukacyjny. Także w naszej szkole uczniowie klasy VII przygotowali apel dla młodszych kolegów i koleżanek z klas IV, V, VI. Wydarzeniu towarzyszyło hasło Zjednoczona w różnorodności”.

- Dzień Unii Europejskiej formalnie zwany jest Dniem Europy. Funkcjonują dwie nazwy dla rozróżnienia z Dniem Europy, który obchodzony jest 5 maja przez kraje europejskie nienależące do Wspólnoty. W swoim przemówieniu wygłoszonym w Paryżu w dniu 9 maja 1950 r. Robert Schuman (ówczesny francuski minister spraw zagranicznych) zaproponował nową formę współpracy gospodarczej w Europie, która uniemożliwiłaby wybuch nowej wojny. Wspólne interesy miały być tajemnicą sukcesu.

Podczas szkolnego apelu zebrana młodzież wysłuchała wiadomości na temat powstania UE, liczby państw członkowskich, obowiązujących symboli oraz samodzielnie odśpiewała hymn Unii “ODA DO RADOŚCI” skomponowany przez niemieckiego kompozytora Ludwiga van Beethoven z tekstem niemieckiego poety Fryderyka Schiller. Ponadto Lilianna odegrała hymn na akordeonie, Wiktor wyrecytował wiersz o UE a inni uczniowie wykonali własnoręcznie plakaty informacyjne, flagi, dekoracje oraz ubrali się w barwy unijne (niebiesko-żółte:) Całość działania była efektem projektu klasowego zrealizowanego w ramach innowacji pedagogicznej “Przygoda z niemieckim ABC …”. Uczniowie spisali się na 6+

Opr. Lidia Banaś

nauczycielka języka niemieckiego

 

Więcej…

 

Program wychowawczo- profilaktyczny ,,Spójrz inaczej”

Program realizowany był w klasie I od lutego do końca maja podczas zajęć pozalekcyjnych.
Celem programu było kształtowanie osobowości ucznia oraz wspierania jego rozwoju, wdrażanie dzieci do rozumienia i akceptowania własnych i cudzych uczuć, do rozumienia siebie, do radzenia sobie z różnymi problemami. Istotnym zagadnieniem była także umiejętność współpracy z rówieśnikami oraz wspólna nauka i zabawa.
Zajęcia odbywały się w kręgu, co sprzyjało wyrażaniu własnych uczuć, wzajemnemu słuchaniu oraz nawiązywaniu kontaktu emocjonalnego i wzrokowego. Podczas zajęć wykorzystywane były metody aktywne, takie jak: burza mózgów, prace rysunkowe, runda pytań, praca w małych grupach.
Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach, podejmowane różne zadania oraz pogłębiały relacje koleżeńskie. Za udział w programie uczniowie otrzymali dyplomy.
Opracowała Anna Świderska

 

Projekt ,,Kubusiowi Przyjaciel Natury” w klasach I-III

Jak co roku uczniowie klas I-III biorą udział w projekcie Kubusiowi Przyjaciel Natury.
Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury” to największy ogólnopolski program edukacyjny o tematyce ekologicznej. Celem programu jest zachęcanie najmłodszych do dbania o środowisko naturalne, uczenie szacunku dla przyrody, ale także kształcenie dobrych nawyków w zakresie odżywiania oraz aktywnego spędzania czasu i ruchu.
W ramach realizacji programu, najmłodsi poznają zasady dbania o środowisko naturalne, aktywnego wypoczynku i odżywiania. Uczą się segregować odpady, wybierać odpowiednie formy ruchu oraz rozpoznawać korzyści jakie płyną ze spożywania warzyw i owoców. Poznają podstawowe zasady ekonomii i oszczędzania oraz ich wpływ na środowisko.
Wszystkie materiały edukacyjne „Kubusiowych Przyjaciół Natury” zostały skonstruowane tak by rozwijać u dzieci kreatywność i samodzielne myślenie oraz przyswajać wiedzę poprzez zabawę.
Opracowała Anna Świderska

 

Program edukacyjny „Akademia Bezpiecznego Puchatka”

W roku szkolnym   2022 / 2023  uczniowie klasy pierwszej z naszej szkoły realizowali kolejną edycję profilaktycznego programu edukacyjnego „Akademia Bezpiecznego Puchatka”. Głównym celem programu było wdrożenie uczniów do przestrzegania bezpieczeństwa na drodze, w szkole, w domu i w czasie zabawy. Od września dzieci uczestniczyły w zajęciach dotyczących bezpieczeństwa, realizowanych w oparciu o starannie opracowane  materiały edukacyjne.
Razem z Kubusiem Puchatkiem  dzieci uczyły się,  jak zgodnie z prawem poruszać się po drodze, jak przechodzić przez  jezdnię oraz jak bezpiecznie i zdrowo odpoczywać w czasie wolnym od zajęć szkolnych.  Puchatek przypominał również o konieczności noszenia odblasków, by być widocznym na drodze.  
Podczas zajęć  z Kubusiem omówiliśmy  zagadnienia dotyczące rozsądnego i bezpiecznego korzystania z Internetu. Program kształtował u dzieci postawy odpowiedniego zachowania się w sytuacjach dla nich niecodziennych, trudnych oraz uczył właściwej reakcji na zaistniałe zagrożenia życia codziennego. Uczestnictwo w nim wymagało od uczniów aktywności, zaangażowania i wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce. Program zakończył się wypełnieniem przez uczniów w maju  „Wielkiego Testu Bezpieczeństwa” i uzyskaniem certyfikatu przynależności do „Klubu Bezpiecznego Puchatka” .
Opracowała A. Świderska

 

Klasa VII ma swoją apteczkę emocjonalną …

30 maja uczniowie zakończyli systematyczne wtorkowe zajęcia w ramach realizacji rekomendowanego programu profilaktyki i promocji zdrowia pt. „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”. Spotkania były realizowane przez cały rok szkolny i obejmowały tematy rozwijające w uczniach podstawowe umiejętności społeczne i emocjonalne oraz przygotowanie do radzenia sobie z trudnościami. Były to m.in. szczerość, życzliwość, zdrowie, uśmiech, wdzięczność i marzenia! Optymizmu można się nauczyć - postawa optymizmu może prowadzić do szczęśliwego i satysfakcjonującego życia :))

Najważniejszym celem zajęć było bycie z drugim człowiekiem, szczęście, dobre wzajemne relacje oraz konfrontowanie się. Była pozytywna atmosfera, pełna życzliwości, spokoju, wzajemnej akceptacji i zrozumienia. Były również listy do rodziców, wspólne drugie śniadania oraz specjalny Gość - pani Katarzyna Raba – fizjoterapeutka z Kwidzyna, która wzbogaciła wiedzę dziewcząt o podstawy zdrowia kobiety. Opowiedziała także o tajnikach pracy w zawodzie fizjoterapeuty.

Na zakończenie spotkań uczniowie otrzymali dyplom ukończenia programu, upominki oraz słodkości od Pani Dyrektor – Aliny Urbańskiej jako docenienie ich wysiłku w pracy nad sobą i swoją klasą! Będzie dobrze ...

Dziękuję! To był twórczo spędzony czas z Wami :)

Opr. Lidia Banaś

Więcej…

 

Hazard? Nie daj się wciągnąć!

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej przeprowadza w szkołach spotkania z młodzieżą, których celem jest podniesienie świadomości o zagrożeniach związanych z uzależnieniem od hazardu i uczestnictwem w nielegalnych grach hazardowych.  W takim spotkaniu, poprowadzonym przez panią Agnieszkę Olszewską, wzięli udział uczniowie klasy VIII i starali się odpowiedzieć m.in na następujące pytania: Czym jest hazard?; W którym momencie jest nielegalny?;  Jakie kary grożą za gry hazardowe?; Kiedy można mówić o uzależnieniu od gier hazardowych?. Spotkanie było bardzo ciekawe i dało wiele do myślenia. Dziękujemy.

Oprac. M. Dolatta

Więcej…

 

Sportowo i zdrowo

Tradycją już się staje w naszej szkole rajd rowerowy, który odbywa się dwa razy do roku. Edycja wiosenna rajdu obejmowała ok. 24 km., a celem była miejscowość Jeleń. Warunki nie były łatwe, gdyż wiatr dawał się uczestnikom we znaki, ale osiągnięcie celu i czas spędzony nad malowniczym jeziorem rekompensował wysiłek. Plaża cudowne słoneczko i pyszny posiłek sprawiły, że na pewno będziemy miło ten rajd wspominali.

Oprac. M. Dolatta

Więcej…

 
Więcej artykułów…
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Sonda
Twój ulubiony przedmiot
 
Szukaj
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 25 gości