Start Program wychowawczo- profilaktyczny ,,Spójrz inaczej”

Program wychowawczo- profilaktyczny ,,Spójrz inaczej”

Program realizowany był w klasie I od lutego do końca maja podczas zajęć pozalekcyjnych.
Celem programu było kształtowanie osobowości ucznia oraz wspierania jego rozwoju, wdrażanie dzieci do rozumienia i akceptowania własnych i cudzych uczuć, do rozumienia siebie, do radzenia sobie z różnymi problemami. Istotnym zagadnieniem była także umiejętność współpracy z rówieśnikami oraz wspólna nauka i zabawa.
Zajęcia odbywały się w kręgu, co sprzyjało wyrażaniu własnych uczuć, wzajemnemu słuchaniu oraz nawiązywaniu kontaktu emocjonalnego i wzrokowego. Podczas zajęć wykorzystywane były metody aktywne, takie jak: burza mózgów, prace rysunkowe, runda pytań, praca w małych grupach.
Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach, podejmowane różne zadania oraz pogłębiały relacje koleżeńskie. Za udział w programie uczniowie otrzymali dyplomy.
Opracowała Anna Świderska

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Sonda
Twój ulubiony przedmiot
 
Szukaj
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości